Partnerzy

  • Firma Usługowa BHP i PPOŻ Specfach Józef Mazurkiewicz – współpraca umowy stałej lub czasowej związanej z wypełnianiem zadań służby bhp, które są określone w § 2 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.).
  • NCA Sp. z o.o. – usługi: analiza projektów inwestycyjnych, przygotowanie koncepcji transakcji i tworzenie optymalnej struktury finansowania, wyceny spółek, tworzenie biznes planów i analiz due diligence.