Szkolenia bhp oraz kompleksowa obsługa w dziedzinie bhp i p.poż

Nasza współpraca w ramach szkoleń i obsługi bhp i p.poż. opiera się na wzajemnej uczciwości i wsparciu, posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie pełnej obsługi BHP i PPOŻ, legitymujemy się ukończonymi studiami inżynierskimi, kursami p.poż., oraz posiadamy uprawnienia do wykonywania zadań służby BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oferujemy kompleksową obsługę firm z zakresu BHP i PPOŻ (tzw. outsourcing) – w formie umowy stałej lub czasowej związanej z wypełnianiem zadań służby bhp, które są określone w § 2 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.).

Szkolenia pracowników przeprowadzamy u Państwa w firmie. Zajęcia prowadzimy profesjonalnie przy wsparciu dostępnych mulitimediów.

W ramach współpracy oferujemy:
– prowadzenie szkoleń wstępnych (przy przyjęciu do pracy)
– prowadzenie szkoleń okresowych dla wszystkich grup pracowniczych
– przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz zapoznanie pracowników z jej wynikami
– sporządzanie dokumentacji powypadkowej.
– przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP
i p.poż.
– informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach.
– organizowanie pomiarów środowiskowych.
– doradztwo w zakresie zapewnienia pracownikom właściwej odzieży roboczej
i środków ochrony indywidualnej.
– pomoc i doradztwo w rozwiązywaniu bieżących problemów z zakresu bhp i p.poż.

Cennik opłat miesięcznych uzależniony jest między innymi od – zagrożeń występujących w firmie, średniej ilości pracowników, ilości i ciężkości wypadków.

Liczba osób zatrudnionych/kwota miesięcznie netto:

0-10 od 200,00
11-20 od 250,00
21-30 od 350,00
31-40 od 450,00
41-50 od 500,00
51-60 od 600,00
61 i powyżej do negocjacji

Miesięczna kwota za każdego nowego pracownika doliczana przy zmianie stanu osobowego+15 zł/os. W cenę wliczony jest dojazd do siedziby zamawiającego. Ilość przyjazdów jest ustalana w zależności od potrzeb.