Audyty

Działalność biznesowa jest niezwykle wymagająca, wymaga ogromnego zaangażowania oraz kreatywnego wykorzystywania najlepszych z możliwych rozwiązań. Warto sięgnąć po wsparcie, które pozwoli nie tylko usprawnić podstawowe działania i procedury, zatroszczyć się o ich pełną prawidłowość, ale również zaproponuje nowe, korzystane rozstrzygnięcia. Ze swojej strony zapewniamy rzetelną, kompleksową oraz obiektywną informację zarządczą.

Oferujemy następujący zakres usług:

– audyty, przeglądy finansowe obejmujący przede wszystkim przeglądy okresowych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości;

– kontrola i audyt wewnętrzny w zakresie wdrożenia procesów kontroli wewnętrznej, przeglądu procedur już istniejących, oceny i propozycji rozwiązań usprawniających procesy kontroli wewnętrznej;

– pozostałe audyty dotyczące m.in. danych ujmowanych w budżetach, planach i prognozach finansowych, rzeczywistych danych związanych z występowaniem określonych zdarzeń gospodarczych, stopnia realizacji inwestycji.