Outsourcing rachunkowości zarządczej i controllingu

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą w gospodarce rynkowej poszukuje rozwiązań, które pomogą mu zwiększyć zysk. Rachunkowość zarządcza pomaga znaleźć takie rozwiązania, dając informacje w zakresie możliwych minimalizacji kosztów, stanu majątku, źródeł jego pochodzenia, zyskowności poszczególnych segmentów działania. Lepiej przygotowany do tego typy analiz, zarówno do strony doświadczenia, jak i infrastruktury technicznej jest parter zewnętrzny.

Do głównych zadań, które możemy dla Państwa wykonać w ramach outsourcingu rachunkowości zarządczej i controllingu należą:

– analiza sprzedaży i cen,

– ocena rentowności produktu,

– analiza kosztów (również poszczególnych produktów)

– analiza opłacalności inwestycji (w tym biznes plany),

– planowanie strategiczne,

– analiza finansowa,

– prognozowanie finansowe,

– budżetowanie,

– wprowadzenie systemu controllingu lub ocena już istniejącego.

 Zalety skorzystania z naszej oferty stanowią przede wszystkim obniżenie kosztów utrzymania poszczególnych działów i podniesienie jakości dostępnych informacji biznesowych przez dostęp do wiedzy specjalistów. Naszym celem jest kompleksowe doradztwo z zakresu finansów i controllingu, służące podejmowaniu przez Państwa trafnych decyzji biznesowych. Pragniemy skierować do Państwa ofertę jak najbardziej spersonalizowaną, dlatego ceny usługi ustalane są indywidualnie.