Obsługa kadrowa i płacowa

 

Jesteśmy przygotowani, aby przejąć od Państwa odpowiedzialność związaną z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Naszym celem jest wszechstronne wspieranie Państwa w obsłudze kadrowej oraz płacowej .

Oferowane przez nas usługi obejmują:

– naliczanie i sporządzanie list płac

– przygotowywanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę

– sporządzanie dokumentacji i rachunków do umów cywilno-prawnych

– wystawianie zaświadczeń o okresie zatrudnienia i wysokości zarobków oraz świadectw pracy

– rozliczenia z ZUS – naliczanie składek i sporządzanie deklaracji oraz dokumentów zgłoszeniowych

– przygotowanie imiennych raportów dla ubezpieczonych (RMUA)

– rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

– sporządzenie rozliczeń i deklaracji rocznych do US ( PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-40)

– sporządzanie deklaracji PFRON

– współpraca i pomoc przy kontrolach ZUS, US, PIP,