Usługi księgowe

Księgowość to nasza specjalność i pasja. Pragniemy być dla Państwa solidnym i zaufanym partnerem. Staramy się dostosować naszą ofertę do Państwa indywidulanych potrzeb, dlatego przygotowując ją opieramy na się na rodzaju, obszarze i zakresie prowadzonej przez Państwa działalności, ilości generowanych dokumentów księgowych służących bieżącej ewidencji, liczbie sprawozdań tworzonych zarówno dla potrzeb Państwa, jak i instytucji zewnętrznych. Oferujemy usługi księgowe w zakresie książki przychodów i rozchodów, ewidencjonowanego ryczałtu oraz ksiąg handlowych. Specjalizujemy się w obsłudze spółek akcyjnych. Sporządzamy sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, jak i MSR/MSSF.

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje m.in.:

– prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i międzynarodowego

– prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

– sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Skarbowego deklaracji podatkowych – VAT, PIT, CIT

– sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, cash-flow i innych w ramach potrzeb)

– sporządzanie obowiązkowych bieżących i rocznych sprawozdań dla celów statystycznych – GUS

– reprezentowanie Państwa w kontaktach z Urzędem Skarbowym i ZUS

– bieżące udzielanie porad i opinii związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.