Umowa o pracę na czas określony – ograniczenia czasu trwania oraz liczby zawieranych umów

Od 22 lutego 2016 r. maksymalny okres na jaki może być zawarta umowa na czas określony wynosi 33 miesiące. W przypadku przekroczenia tego terminu, od dnia następnego po jego upływie pracownik zostaje automatycznie zatrudniony na czas nieokreślony. Oznacza to, że okres terminowego zatrudnienia pracownika nie będzie mógł przekroczyć 3 lat (3 miesiące okres próbny i 33 czas określony).

Kolejna zmiana dotyczy faktu, że  pracodawca i pracownik mogą zawrzeć pomiędzy sobą maksymalnie trzy umowy o pracę na czas określony. W przypadku zawarcia czwartej umowy pracownik zostaje automatycznie zatrudniony na czas nieokreślony.   Nie ma tu znaczenia czas jaki upłynie pomiędzy zawarciem kolejnych umów o pracę na czas określony.