Ograniczenie rodzajów umów o pracę

Aktualizacja Kodeksu Pracy  wprowadza ograniczenie rodzajów umów o pracę do trzech: umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony oraz umowy o pracę na czas nieokreślony. W miejsce umowy o pracę na czasy wykonywania określonej pracy zawierane muszą być umowy na czas określony. Umowa na zastępstwo nie jest już wyodrębniona przepisami, lecz uznawana za podtyp umowy o pracę na czas określony.