CO NOWEGO W PODATKACH DO KOŃCA BIEŻĄCEGO ROKU?

Data Zmiana Charakter zmiany
1.07.2020 r. Nowa matryca stawek VAT  Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług 2008 w zakresie stawek VAT zostanie zastąpiona nową matrycą, która w odniesieniu do towarów będzie opierać się na strukturze Nomenklatury Scalonej,  w zakresie usług będzie bazować na aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 2015.
1.07.2020 r. Wpłaty na rachunki spoza białej listy Będzie możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodów płatności powyżej 15.000 zł, dokonanych na rachunek nie wskazany w białej liście podatników, jeżeli zastosował zastosowany split payment.
Wydłużono termin na złożenie ZAW-NR z 3 do 7 dni. doprecyzowano również, iż zawiadomienie nalezy składać tylko raz – przy pierwszej zapłacie na dany rachunek.
1.10.2020 r. Nowy JPK_VAT Deklaracje VAT-7 i VAT-7K będą przesyłane łącznie z informacją o ewidencji w jednym dokumencie elektronicznym, tj. JPK_VAT7M lub JPK_VAT7K.