Umowa o praktykę absolwencką

Zawarcie umowy o praktykę absolwencką niesie małe ryzyko uznania jej za umowę o pracę. Przepisy nie określają stawki minimalnej takiej umowy, może być nawet bezpłatna. Trzeba jednak pamiętać, iż zawrzeć ją można z osobą, która ukończyła co najmniej gimnazjum i jednocześnie nie skończyła 30 lat. Osoba przyjęta na praktykę np. dwa tygodnie przed 30. Urodzinami, może ją kontynuować po ukończeniu 30 lat. Nie ma znaczenia czy praktykant wcześniej był zatrudniony, umowa nie liczy się do limitu 3 umów na czas określony, do 33 miesięcznego okresu łącznego tych umów oraz do stażu pracy. Może być zawarta na okres nieprzekraczający 3 miesięcy.