Od 1 września obowiązek pisemnej umowy o pracę przed dopuszczeniem do pracy

Od 1 września zostaje wprowadzony obowiązek zawarcia z pracownikiem pisemnej umowy o pracę lub pisemnego potwierdzenia ustaleń z nią związanych przed dopuszczeniem go do pracy. Jeden egzemplarz musi posiadać pracownik, drugi pracodawca. Nowe przepisy mają na celu ułatwienie działania PIP. Przed dopuszczeniem do pracy pracodawca będzie miał także obowiązek zapoznać każdego pracownika z treścią regulaminu pracy (art. 1043 § 2 kp), a pracowników młodocianych z obowiązującym w zakładzie pracy wykazem prac lekkich (art. 2001 § 5 kp). Za brak pisemnego potwierdzenia warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy PIP będzie mogła nałożyć na pracodawcę grzywnę (art. 281 pkt 2 kp). Pozostanie ona w niezmienionej wysokości – od 1 do 30.000 zł.