Obowiązki pracodawcy podczas upałów

Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę obowiązek nieodpłatnego zapewnienia pracownikom dostępu do zimnych napojów. Wskazane jest również odpowiednie wydłużenie przerwy w pracy pracownikom, by ograniczyć im przebywanie w godzinach południowych, które są najgorętszym okresem dnia. Z powodu braku zapewnia odpowiednich warunków do pracy, pracownicy mogą odmówić wykonywania obowiązków służbowych. Pracodawcy natomiast za zaniedbania w tym zakresie grozi grzywna w wysokości od 1 do 30 tys. zł.