Konsulting i treningi dedykowane

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom poszerzamy gamę usług o dedykowane treningi i konsulting dla konkretnego pracownika lub grupy pracowników, które przeprowadzamy w dostosowanym do potrzeb Klienta miejscu i czasie.

Jeśli chcą Państwo poszerzyć wiedzę i umiejętności zespołu księgowego, zapoznać księgowego z podstawami controllingu lub przeszkolić indywidualnie pracownika, aby mógł awansować lub podnieść swe kompetencje ta oferta jest skierowana właśnie dla Państwa.

Usługę wyceniamy godzinowo nie „za głowę”, realizujemy je najczęściej w siedzibie Klienta, co pozwala mu zaoszczędzić  na kosztach wyjazdu i delegacji.

Aby zobrazować Państwu efekt usługi poniżej przedstawiamy zakres zrealizowanego przez nas konsultingu dedykowanego dla p.o. Głównego Księgowego firmy produkcyjnej.

Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie do pełnienia funkcji Głównego Księgowego – wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do planowania, kontrolowania, ewidencjonowania operacji gospodarczych, sporządzania sprawozdań finansowych oraz analiz ekonomicznych. Przygotowuje do kierowania zespołem księgowych w podmiocie gospodarczym sektora produkcyjnego.

Rezultatem szkolenia powinny być poszerzona wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe dające zdolność wykonywania pracy polegającej m.in. na:

  • weryfikacji zapisów ewidencji kosztów na kontach zespołów 4 i 5,
  • weryfikacji ewidencji środków pieniężnych i kredytów bankowych,
  • weryfikacji ewidencji środków trwałych,
  • weryfikacji dokonywania zapisów ewidencji przychodów,
  • umiejętności ustalania zobowiązań z tytułu pdop i podatku odroczonego,
  • umiejętności przygotowania bilansu, rachunku wyników i cash flow,
  • umiejętności przygotowania sprawozdania finansowego,
  • umiejętności przeprowadzania analiz finansowych.