Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przewiduje, że od 01.01.2018r. nastąpi zmiana zasad dokonywania wpłat na należności z tytułu składek. Każdy z Płatników będzie dokonywał wpłat na indywidualny numer rachunku. Tym samym Zakład przed wejściem w życie tych zmian będzie informował Płatników o nadanych numerach rachunków składkowych.

O nadanym rachunku w pierwszej kolejności będą informowani płatnicy składek posiadający konto na PUE i logujący się na nim regularnie. Dodatkowo prosimy o sprawdzenie aktualnych danych adresowych,  jeśli stwierdzą Państwo, że dane adresowe są niepoprawne,  prosimy o dokonanie korekty zgodnie z obowiązującymi zasadami dokonywania korekty danych adresowych.