Co to CEIDG?

CEIDG to Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, w której musi znaleźć się każda jednoosobowa działalność gospodarcza. Wymaga to wejścia na stronę www.firma.gov.pl, wypełnienia i wysłania wniosku CEIDG-1. Można to zrobić osobiście w Urzędzie Gminy lub Miasta bądź internetowo (w tym celu potrzebny jest odpłatny podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym bądź nieodpłatny profil zaufany (e-PUAP). Rejestracja jest bezpłatna, a informacje zawarte we wniosku jawne. Dokument CEIDG-1 jest równocześnie wnioskiem o uzyskanie nr REGON, czyli wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej. Stanowi także podstawę zgłoszenia identyfikacyjnego do Urzędu Skarbowego (NIP).