Archiwum autora: businesstax

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przewiduje, że od 01.01.2018r. nastąpi zmiana zasad dokonywania wpłat na należności z tytułu składek. Każdy z Płatników będzie dokonywał wpłat na indywidualny numer rachunku. Tym samym Zakład przed wejściem w życie tych zmian będzie informował Płatników o nadanych numerach rachunków składkowych.

O nadanym rachunku w pierwszej kolejności będą informowani płatnicy składek posiadający konto na PUE i logujący się na nim regularnie. Dodatkowo prosimy o sprawdzenie aktualnych danych adresowych,  jeśli stwierdzą Państwo, że dane adresowe są niepoprawne,  prosimy o dokonanie korekty zgodnie z obowiązującymi zasadami dokonywania korekty danych adresowych.

Obowiązki pracodawcy podczas upałów

Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę obowiązek nieodpłatnego zapewnienia pracownikom dostępu do zimnych napojów. Wskazane jest również odpowiednie wydłużenie przerwy w pracy pracownikom, by ograniczyć im przebywanie w godzinach południowych, które są najgorętszym okresem dnia. Z powodu braku zapewnia odpowiednich warunków do pracy, pracownicy mogą odmówić wykonywania obowiązków służbowych. Pracodawcy natomiast za zaniedbania w tym zakresie grozi grzywna w wysokości od 1 do 30 tys. zł.

 

Witamy serdecznie na stronie naszej firmy

Witamy serdecznie na stronie naszej firmy. Zajmujemy się kompleksową
obsługą ekonomiczną spółek kapitałowych, jak i podmiotów prowadzących
uproszczoną księgowość w formie książki przychodów i rozchodów. Nie
jesteśmy jedynie zwykłym biurem rachunkowym. Pomagamy w załatwianiu
formalności związanych z rozpoczęciem działalności. Wspieramy naszych
Klientów w podejmowaniu strategicznych i operacyjnych decyzji
biznesowych. Doradzamy z zakresu finansów i controllingu.
Posiadamy aktualne ubezpieczenie OC dla podmiotów uprawnionych do
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na kwotę 15.000 Euro oraz
dodatkowe ubezpieczenie rozszerzające zakres podstawowego ubezpieczenia
OC. Współpracujemy z prawnikami, doradcami podatkowymi, specjalistami w
zakresie inwestycji, bhp i informatyki. Wspieramy Państwa działania na
każdym etapie rozwoju biznesu. Łączymy wysoką jakość usług z
konkurencyjnymi cenami. Pracujemy na wszystkich programach m.in: Insert,
Symfonia, Macrologic, Oracle, Enova, Dynamics, Eureca. Dojeżdżamy do
Klienta na terenie województwa śląskiego i ościennych. Prowadzimy także
obsługę zdalną.

Umowa o praktykę absolwencką

Zawarcie umowy o praktykę absolwencką niesie małe ryzyko uznania jej za umowę o pracę. Przepisy nie określają stawki minimalnej takiej umowy, może być nawet bezpłatna. Trzeba jednak pamiętać, iż zawrzeć ją można z osobą, która ukończyła co najmniej gimnazjum i jednocześnie nie skończyła 30 lat. Osoba przyjęta na praktykę np. dwa tygodnie przed 30. Urodzinami, może ją kontynuować po ukończeniu 30 lat. Nie ma znaczenia czy praktykant wcześniej był zatrudniony, umowa nie liczy się do limitu 3 umów na czas określony, do 33 miesięcznego okresu łącznego tych umów oraz do stażu pracy. Może być zawarta na okres nieprzekraczający 3 miesięcy.

Od 1 września obowiązek pisemnej umowy o pracę przed dopuszczeniem do pracy

Od 1 września zostaje wprowadzony obowiązek zawarcia z pracownikiem pisemnej umowy o pracę lub pisemnego potwierdzenia ustaleń z nią związanych przed dopuszczeniem go do pracy. Jeden egzemplarz musi posiadać pracownik, drugi pracodawca. Nowe przepisy mają na celu ułatwienie działania PIP. Przed dopuszczeniem do pracy pracodawca będzie miał także obowiązek zapoznać każdego pracownika z treścią regulaminu pracy (art. 1043 § 2 kp), a pracowników młodocianych z obowiązującym w zakładzie pracy wykazem prac lekkich (art. 2001 § 5 kp). Za brak pisemnego potwierdzenia warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy PIP będzie mogła nałożyć na pracodawcę grzywnę (art. 281 pkt 2 kp). Pozostanie ona w niezmienionej wysokości – od 1 do 30.000 zł.

Ograniczenie rodzajów umów o pracę

Aktualizacja Kodeksu Pracy  wprowadza ograniczenie rodzajów umów o pracę do trzech: umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony oraz umowy o pracę na czas nieokreślony. W miejsce umowy o pracę na czasy wykonywania określonej pracy zawierane muszą być umowy na czas określony. Umowa na zastępstwo nie jest już wyodrębniona przepisami, lecz uznawana za podtyp umowy o pracę na czas określony.

Umowa o pracę na czas określony – ograniczenia czasu trwania oraz liczby zawieranych umów

Od 22 lutego 2016 r. maksymalny okres na jaki może być zawarta umowa na czas określony wynosi 33 miesiące. W przypadku przekroczenia tego terminu, od dnia następnego po jego upływie pracownik zostaje automatycznie zatrudniony na czas nieokreślony. Oznacza to, że okres terminowego zatrudnienia pracownika nie będzie mógł przekroczyć 3 lat (3 miesiące okres próbny i 33 czas określony).

Kolejna zmiana dotyczy faktu, że  pracodawca i pracownik mogą zawrzeć pomiędzy sobą maksymalnie trzy umowy o pracę na czas określony. W przypadku zawarcia czwartej umowy pracownik zostaje automatycznie zatrudniony na czas nieokreślony.   Nie ma tu znaczenia czas jaki upłynie pomiędzy zawarciem kolejnych umów o pracę na czas określony.

Co to CEIDG?

CEIDG to Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, w której musi znaleźć się każda jednoosobowa działalność gospodarcza. Wymaga to wejścia na stronę www.firma.gov.pl, wypełnienia i wysłania wniosku CEIDG-1. Można to zrobić osobiście w Urzędzie Gminy lub Miasta bądź internetowo (w tym celu potrzebny jest odpłatny podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym bądź nieodpłatny profil zaufany (e-PUAP). Rejestracja jest bezpłatna, a informacje zawarte we wniosku jawne. Dokument CEIDG-1 jest równocześnie wnioskiem o uzyskanie nr REGON, czyli wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej. Stanowi także podstawę zgłoszenia identyfikacyjnego do Urzędu Skarbowego (NIP).

Co da Ci controlling?

PRZEDSIĘBIORCO, JEŚLI ZALEŻY CI NA:

 obniżce kosztów o min. 5%
 zwiększeniu zysku
 odpowiednim motywowaniu pracowników
 ułatwieniu podejmowania decyzji na każdym szczeblu zarządzania
 skłonieniu pracowników do oszczędności
 zdobyciu środków niezbędnych do realizacji celów biznesowych
 właściwym i skutecznym obiegu informacji w firmie
 tworzeniu nowych, efektywnych rozwiązań biznesowych
 wsparciu planowania działalności
 dynamicznym rozwoju biznesu

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY W RAMACH USŁUG CONTROLLINGU I RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ

JPK obowiązuje już od dziś

Od dziś obowiązuje Jednolity Plik Kontrolny (JPK), nowoczesna metoda prowadzenia kontroli podatkowych. Jest to zbiór danych, które są tworzone z systemów informatycznych podmiotów gospodarczych przez bezpośredni eksport danych, który zawiera informacje na temat wszystkich operacji gospodarczych w danym okresie.
Pierwsze dokumenty będą musiały zostać wygenerowane i przesłane do urzędów skarbowych przed 25 sierpnia br. przez duże przedsiębiorstwa. Małe i średnie podmioty będą miały obowiązek przekazywania pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) od 1 stycznia 2017 roku, a mikro przedsiębiorcy rok później.